Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Prof. dr hab. n. med. MICHAŁ HOLECKI

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Nefrolog
Specjalista Diabetolog

W pracy zawodowej kładę nacisk na indywidualne traktowanie każdego pacjenta, odpowiednią ilość czasu na rozmowę o problemach zdrowotnych, życzliwą atmosferę.
Profesor Holecki

UWAGA

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi obowiązkami jestem zmuszony zawiesić funkcjonowanie gabinetu w Żorach.
Serdecznie zapraszam do Gabinetu w Katowicach (Gabinety Premium) w każdą środę po wcześniejszej rejestracji telefonicznej 502-271-221 lub 694-190-000. Rejestracja funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-19.00
UWAGA: od stycznia 2024 nowa cena konsultacji: 300 zł
Z poważaniem prof. Michał Holecki

Pomagam w:

Choroby nerek i układu moczowego Choroby nerek i układu moczowego

- przewlekła choroba nerek
- zakażenia układu moczowego
- kamica moczowa
- dna moczanowa

Choroby serca i układu krążenia Choroby serca i układu krążenia

- choroba niedokrwienna serca
- zaburzenia rytmu serca
- niewydolność krążenia, choroby obwodowego układu krążenia związane z miażdżycą
- nadciśnienie tętnicze (pierwotne, wtórne) oraz jego powikłania

Zaburzenia endokrynologiczne Zaburzenia endokrynologiczne

- cukrzyca
- stany przedcukrzycowe
- choroby tarczycy
- otyłość
- hipercholesterolemia

Metaboliczne choroby kości Metaboliczne choroby kości

- osteoporoza

Choroby układu pokarmowego Choroby układu pokarmowego

- przewlekłe choroby wątroby
- choroby zapalne oraz zaburzenia czynnościowe przełyku
- żołądka i dwunastnicy
- jelit i trzustki

Doświadczenie

Obecnie pełnię funkcję kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych SUM w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach-Ligocie. Jestem specjalistą chorób wewnętrznych, nefrologii, diabetologii oraz posiadam europejski certyfikat specjalisty w dziedzinie leczenia otyłości i chorób metabolicznych (European SCOPE Fellow). Pracę doktorska obroniłem w roku 2005, habilitacyjną w 2011. Tytuł naukowy profesora uzyskałem w roku 2018.


            

Duży wpływ na przebieg mojej pracy zawodowej miał udział w wielu prestiżowych zagranicznych sympozjach, zjazdach i seminariach naukowych prowadzonych przez uznane światowe autorytety. W roku 2007 r. uzyskałem grant International Osteoporosis Foundation, w ramach którego odbyłem kurs dotyczący leczenia i diagnostyki osteoporozy w Lyonie, a w 2009 i 2010 r. kolejny grant American-Austrian Foundation, dzięki któremu uczestniczyłem w seminariach internistycznych w Salzburgu (Salzburg Medical Seminars in Internal Medicine), organizowanych pod auspicjami Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Swoją wiedzę nieustannie poszerzam uczestnicząc w licznych kursach ustawicznego kształcenia z endokrynologii i chorób metabolicznych, a także kursach doskonalących z endokrynologii, nefrologii, diabetologii i wielu innych.

Jestem autorem ponad 101 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, kilku rozdziałów w książkach z dziedziny chorób wewnętrznych, nefrologii, diabetologii i patofizjologii, oraz autorem 40 doniesień zjazdowych (polskich i zagranicznych). Od kilku lat prowadzę z sukcesem wykłady i seminaria dla lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych, metabolicznych, nefrologii i diabetologii.

Pełnię role recenzenta w wielu czasopismach naukowych, takich jak:

 • Metabolism, Archives of Gynecology and Obstetrics,
 • Nutrition and Metabolism, European Journal of Clinical Nutrition,
 • Kidney and Blood Pressure Research,
 • Endocrinology,
 • Macedonian Journal of Medical Science, Advances in Medical Science,
 • Polish Archives of Medical Science, Osteoporosis International,
 • Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej,
 • Annales Academiae Medicae Silesiensis, Clinical Obesity,
 • Endokrynologia Polska.

   

   

  Od 2013 roku jestem członkiem zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, a od 2016 roku jestem konsultantem medycznym (z certyfikatem dostępu do akt niejawnych) Katedry Medycyny Sądowej i Toksykologii w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii. Od roku 2018 jestem członkiem zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego w dziedzinie diabetologii.

  •  

   Jestem również członkiem 6 rad redakcyjnych i naukowych, m. in.:  - Clinical Obesity- regional editor (2012-2015),  - Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery, - Świat Medycyny i Farmacji, - Annales Academiae Medicae Silesiensis; 

   Byłem przez okres 5 lat członkiem zarządu Young Investigators United Board (YIU) jako jedyny przedstawiciel z Polski i przedstawicielem YIU z ramienia Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (EASO) na Europę Środkową 2010-2015. Od 2015 roku do dnia dzisiejszego współtworzę OMTF (Obesity Management Task Force) – również jako jedyny przedstawiciel z Polski.

          

   Jestem członkiem 4 Towarzystw Naukowych:

  • Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (pełniąc funkcję sekretarza), 
  • European Association for The Study of Obesity, 
  • International Association for the Study on Obesity, 
  • Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego. 
101
Opublikowanych prac
jako autor i współautor (w czasopismach polskich i zagranicznych
40
Doniesień zjazdowych
prezentowanych w kraju i za granicą.
9
Rozdziałów
w książkach polskich

Praca i kontakt

 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych SUM w Katowicach,
  ul. Medyków 14, 40-001, Katowice
  Kierownik Kliniki

Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Konsultacje we środy od 14.00

Gabinety Premium
ul. Kijowska 15
40-753 Katowice

tel. 694 190 000